Verdien av en megler

Store verdier står på spill når man skal selge bolig

Det er mye å tenke på når man skal selge bolig, og valg av megler er en av de første utfordringene. For å få solgt boligen for en god pris gjelder det samtidig å velge riktig. Et boligsalg er en omfattende prosess og en eiendomsmegler hos oss hjelper deg hele veien. En god eiendomsmegler er avgjørende for en god salgsprosess. 

Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal

Vi har lang erfaring. 

Å selge bolig krever kunnskap og juridisk kompetanse.

En eiendomsmegler er utdannet minimum tre år på skole, de fleste fra BI, og har deretter en lærlingsperiode på minimum to år i et meglerfirma før de kan søke bevilling hos Finanstilsynet og kalle seg megler. Frem til det tidspunktet er de meglerfullmektiger. 

Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal er Norges nest eldste meglerhus. Vi har mange, svært erfarne, meglere som sikrer at alle lover og regler etterfølges når du skal selge din bolig. 

Lokalkunnskap

Vi er i dag 19 ansatte, og er alltid på utkikk etter flere gode meglere. For oss er det viktig å være tilstede der eiendomsutviklere,  selgere og kjøpere av eiendom er. Vi har derfor fire kontorer i Gudbrandsdalen – fra Lillehammer i sør til Otta i nord. Slik dekker vi hele regionen. 

Vi har bred salgserfaring og solid lokalkunnskap i ditt nærområde. Våre meglere har dedikerte geografiske områder. Dette gjør at de kjenner både lokalsamfunnet, området og infrastrukturen. Ved å inneha denne kunnskapen sikrer vi at vi enklere ser hvem som kan være den potensielle kjøperen. Hvor ligger skolen, nærmeste butikk, stinettet, skiløyper, hvor kan barna spille fotball, hvor langt er det til barnehagen. Dette er spørsmål som vi får på visning. Du kjenner kanskje til noen skjulte perler som kan øke interessen for din bolig. Det er alltid av verdi når vi skal selge din bolig.  

Innsikt om mulige kjøpere

Meglerinnsikt i samarbeid med Finn.no

Eiendomsmegler 1 har et unikt samarbeid med Schibstedt og Finn.no. Gjennom dette samarbeidet har vi tilgang til unik data om boligmarkedet og nærområdet. Boligsalget er en stor og viktig beslutning for boligselger, og data om potensielle selgere er viktig når vi skal forfatte tekster, finne riktig kjøper og presentere din bolig for den aktuelle målgruppe.  

Innsikten vi har gjennom Meglerinnsikt brukes til å treffe riktig målgruppe, se hvilke andre eiendommer som er i salg i samme område, når vi bør legge ut boligen for salg og hvilket geografisk område vi bør rette markedsføringen mot. 

innsikt om kjøpere megling Lillehammer
innsikt om kjøpere megling Lillehammer

Alle oppgaver som inngår i salget av din bolig

Å benytte megler til salg av eiendom skal være en investering – ikke en kostnad. En god megler skal sørge for at det ligger en merverdi i å gjøre ting på rett måte slik at det er lønnsomt å bruke megleren.

Å selge bolig er en omfattende prosess og det er mange oppgaver som du kanskje ikke kjente til. 

Salg av bolig og eiendom tar vi på alvor. Vi vet at boligsalget er en av de viktigste transaksjonene du gjør i livet. Vi er opptatt av at du skal gjøre en god handel, men også at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen.

salgsprosess eiendom

Vårt mål er å skape en trygg prosess

– og sikre at vi oppnår den prisen som markedet er villig til å betale for din eiendom 

For å forstå boligprisene må vi dele inn i de faktorene som har betydning blant kjøpere og som påvirker kjøpernes økonomi, altså på etterspørselssiden. 

Boligmarkedet er et marked som påvirkes av mange forhold – og som derfor er uhyre komplekst. På etterspørselssiden er de viktigste faktorene bak utviklingen i boligprisene: rente, inntekt, befolkningssammensetning, hvor eiendommen ligger og antall potensielle kjøpere. 

Når det er flere som er interessert i å kjøpe din eiendom vil det resultere i en budrunde. 

Eiendomsmegler MNEF Linda

Regler for budrunde

Kravet til innholdet i et bud vil fremkomme av budskjema til megler. Normalt sett skal budet inneholde eiendommens adresse, kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold.

Budet må gis skriftlig til megler, dette gjelder også forhøyelser og motbud, aksept eller avslag.

Budfrist kan ikke settes kortere enn til kl. 12.00 ordinær virkedag etter visning. Etter denne fristen anmoder vi budgivere til ikke å sette kortere akseptfrist enn at vi har mulighet til å orientere deg, som selger, og andre budgivere innenfor fristene. Vær likevel oppmerksom på at det er mulig å sette korte frister.

Selger kan selv bestemme hvem hun/han vil selge til, boligen trenger ikke nødvendigvis å gå til den som har det høyeste budet.

Megler vil holde alle budgivere informert om nye bud og eventuelle forbehold. Dette bekreftes skriftlig fra megler. Megler vil formidle bud og eventuelle forbehold til alle budgivere. Dette bekreftes skriftlig fra megler.

Les Norges Eiendomsmeglerforbund sine standardregler for hvordan budrunder skal gjennomføres, budrunde regler og hva som skjer i en budrunde.