En sniktitt på markedet

Det er spennende å følge utviklingen i markedet. Ikke bare for oss som jobber med eiendomsmegling, men også de som skal selge og de som går med planer om å kjøpe. 
Den økonomiske bildet i verden og Norge er i endring og det er flere faktorer som påvirker prisene på eiendom. Rentebanen, levekostnader, fremtidsutsikter, inflasjon og det internasjonale markedet påvirker oss i svært stor grad. 

Lillehammer og Gudbrandsdal opplever ikke så store svingninger som de gjør i større byer. Dette kommer av antall eiendommer som selges i løpet av et år, samt omløpshastigheten. Vi bor generelt sett lenger i boligene våre i vår landsdel enn de gjør i eksempelvis Oslo. 

 

Med økte rente opplevde vi, før årsskiftet og rett over nyttår, et svært avventende marked. Dette førte til at boligene ble liggende litt lenger i markedet enn de gjorde under pandemien. Dette bildet har endret seg noe etter påske. 
Det er viktig å presisere at det er store forskjeller i vår region. Boliger i sentrale mot sentrumsområder, være seg Lillehammer, Øyer, Vinstra, Follebu, Otta eller i Ringebu, selges raskere enn boliger som ligger langt fra infrastruktur. 
Treffer vi på riktig kjøper og målgruppe på rett tidspunkt, med en bolig som er rett priset i markedet, er sjansen stor for et effektivt og raskt salg. 

Utviklingen i boligpriser i Lillehammer og Gudbrandsdal

Januar til mai – hvert år fra 2019 til 2023

Lillehammer

I tabellen har vi sammelignet de fem første månedene fra 2019 til 2023. Den negative prisutviklingen vi opplevde fra september til desember i 2022 har stabilisert seg. I desember 2022 var snittet i kvadratmeterpris på 32.346,-, og i mai i år er snittet på 41.456,-. Vi er tilbake på nivåene vi opplevde i 2021 og 2022. 

 Det tar fremdeles litt lenger tid å omsette boligene enn vi har opplevd de siste par årene. I dialog med selgere så legger våre meglere opp en plan for et raskt og effektivt salg, men forbereder også selger om at det kan ta tid. Antall usolgte boliger er også gått ned fra det høye nivået vi så før nyttår. I mai – juni hvert år legges det ut mange boliger for salg, men antallet usolgte i markedet er ikke høyere enn i et normalår. 

Å sette rett pris er det sikreste for et raskt og effektivt salg. Det er en kunst. 

 

Øyer

Gausdal

Ringebu

Sør- og Nord-Fron

Sel, Dovre og Lesja

Vågå, Lom og Skjåk