Hyttemarkedet og koronavirus

27.05.2020

Mye kan skrives om koronaperioden og spådommene som kom om hyttemarkedet. Fra total kollaps til full fest var spådommene. Nå begynner Norge og åpnes igjen, og vi kan skimte erfaringstall fra perioden vi har vært igjennom. Kanskje ble det ikke så ille å eie hytte likevel?

Jeg har tatt utgangspunkt i hytte-geografien vår; fra Lillehammer med Sjusjøen i sør, nord langs E6 med Øyer, Gausdal, Ringebu helt opp til Skjåk og Dovre. Jeg har sammenlignet siste tre måneder med de siste tolv måneder for å se hvorvidt koronatiden skiller seg ut fra et helt år.

De tre siste månedene er det solgte 133 fritidsboliger, mot 517 siste året. 35% av disse har vi i EM1 solgt, så vi har også en god følelse av hvordan dette er opplevd.

Ser vi på prisene, var gjennomsnittlig kvadratmeterpris 1,5% høyere i koronatiden enn siste året, og hele 4% høyere enn sammenlignet periode i 2019! Altså har vi hatt en prisvekst da det så som mørkest ut.

En annen litt ukjent fakta er at mer enn halvparten av alle fritidsboliger – og boliger for øvrig – i området vårt, selges under prisantydning. Dette har vært ganske jevnt siste årene. Samtidig, merkelig nok, har vi en prisoppgang. (Altså prises eiendom relativt høyt, går litt under, men likevel høyere enn gjennomsnittet) Disse tallene er like de siste tre månedene som siste året. Ca 68% går under prisantydning, 11% til prisantydning, og 21% over.

Omsetningshastigheten sier noen om hvor lang tid det tar i gjennomsnitt fra en eiendom legges ut for til salg til det er solgt. De siste tre månedene var snittet 138 dager, mens det på året var 101 dager. Kanskje litt vanskelig å lese en konklusjon ut av dette da det også kan være fritidsboliger som har ligget lenge i markedet som ble solgt de siste tre månedene og slik sett drar opp snittet.  

Vi må med trygghet kunne si at fritidsboligmarkedet klarte seg utrolig bra igjennom de første tre månedene med koronatiltak. Når vi da også vet at de fleste nordmenn skal feriere hjemlandet blir neppe hyttene mindre populære i tiden fremover – med eller uten koronavirus!

Thomas, Eiendomsmegler 1 Lillehammer

Send oss en henvendelse